aanmelden

De Terrilling

Brede School De Terrilling

In oktober 2016 gingen we met De Terrilling van start. De Terrilling zorgt voor een groot aanbod van leuke activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

13 vrijwilligers hebben De Terrilling opgestart. De Terrilling is een samenwerkingsverband van vele diensten en organisaties die activiteiten opzetten zodat kinderen hun leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school kunnen verbreden. Dit aanbod is er voor alle kinderen die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan. De kinderen die dus niet in Beringen-Mijn naar school gaan, zijn zeker ook welkom. Deze nieuwe activiteiten gaan door op verschillende locaties in de buurt: in de 3 basisscholen (De Horizon, Het Mozaïek en ’t Ateljeeke), het zwembad, op de site van Be-Mine, de stedelijke academie voor woord, muziek en dans, enz.

Met dit schitterende initiatief willen we het de ouders makkelijker maken om hun kinderen deel te laten nemen aan vrije tijdsactiviteiten door direct na schooltijd in dit vrijetijdsaanbod te voorzien.  Vervoersproblemen of de onbekendheid van het huidige vrijetijdsaanbod kunnen daardoor opgevangen worden. Zo leren kinderen niet alleen nieuwe talenten ontdekken of zich breder ontwikkelen, maar krijgen ze de kans om alle kinderen uit hun buurt beter te leren kennen. Het aanbod is afgestemd op wat de kinderen interesseert: dansen, clownerie, leren muziek maken, schaken, …

Dit project heeft de ambitie om kinderen hun vrije tijdsbeleving beter te laten aansluiten op het schoolse gebeuren. We leren immers het meest op de momenten dat we ontspannen zijn en net denken dat we niet aan het leren zijn. De initiatiefnemers zijn een enthousiaste groep van vrijwilligers die de steun en het vertrouwen genieten van basisschool T’ Ateljeeke, Het Mozaïek en de Horizon, Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en de dienst samenleven van Beringen. Het project wordt ondersteund door vzw Extranet – PWA Beringen & de Vlaamse Overheid.            

Wie meer info wenst, ons wil steunen of een handje toesteken, kan terecht op lien.vanlangenaeker@rimo.be

Like us on Facebook! Je vindt ons onder De Terrilling of bezoek onze splinternieuwe website: http://www.deterrilling.be/