aanmelden

Schoolbestuur

Schoolbestuur

VZW KOBeL (Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen)

Bogaarsveld 13

3580 Beringen

O.N./BE 0423.574.233

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid, de beleidsvorming en de materiële voorwaarden die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs. 

 

Bestuurscomité Beringen-Mijn

Voorzitter: Mevrouw Nicole Verweyen

Ondervoorzitter: Mevrouw Lind van Goidsenhoven

Secretaris: Mijnheer Necdet Erol 

Penningmeester: Mijnheer Theo Gielen 

Lid: Mevrouw Silvia Dragone

Lid: Mijnheer Patrick Moons

Lid: Mijnheer Marc Breugelmans