aanmelden

Schoolraad

De schoolraad is het overlegorgaan waarin schoolbestuur, leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

Een schoolraad is verplicht in iedere school en heeft een aantal overleg- en adviesbevoegdheden. Dit platform heeft recht op informatie van en communicatie met de school. Ook omgekeerd mag de school informatie van en communicatie met de schoolraad vragen. 

De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
Hij bepaalt in zijn huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

Voorzitter: 

Secretaris: Esther Elsen

 

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur in de schoolraad:

  • Nicole Verweyen
  • Linda van Goidsenhoven

 

Vertegenwoordigers van de ouders* in de schoolraad:

  • Zeynep Ciplak

 

Vertegenwoordigers van de leerkrachten in de schoolraad:

  • Kristel Thonissen (zorgcoordinator lager)
  • Wendy Poel (leerkracht 6e leerjaar)
  • Hatice Baloglu (leerkracht Islam)

 

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

  • Koen Nulens (wijkagent)
  • Latife Canpolat (buurtbewoonster)
  • Jos Wouters

 

* Elke geleding beschikt over twee stemmen.